NYHETER

Pehr Johanssons och Gunnel Larsdotters ättlingar som emigrerade till Amerika

Nu ska jag slutföra kartläggningen av mina fyra anföräldrars ättlingar som emigrerade till Amerika under ”Den stora emigrationen”. Jag har utgått från mina fyra anföräldrapar och tidigare skrivit om ättlingarna till Olof Jonsson och Gunnil Anderdotter i Bryntebo, Jöns Larsson och Inger Christina Anderdotter/Anna Lena Eliasdotter i Lynga samt Olof Andersson och Anna Christina i Olofsbo. Nu återstår bara det fjärde anföräldraparets ättlingar. Det är ättlingar till Pehr Johansson och Gunnel Larsdotter i Söndregård, Långaveka i Morup. De var min farmors farfar och farmor. De var födda i början av 1800-talet.

Söndregård, Långaveka Nr 2 i Morup, foto 2018

Pehr Johansson och Gunnel Larsdotter fick fem barn:
Johanna Beata Pehrsdotter (1838 – 1912)
Lars Johan Pehrsson (1841 – 1892)
Augusta Charlotta Pehrsdotter (1844 – 1891)
Sofia Lovisa Pehrsdotter (1849 – 1888)
Anders Ludvig Pehrsson (1852 – 1838)

Äldsta dottern Johanna Beata gifte sig med Johan Aron Svensson och bosatte sig på en granngård, Björsgård i Långaveka.
Äldsta sonen Lars Johan Pehrsson var min farmors far. Han övertog gården Söndregård i Långaveka. Han gifte sig med Anna Josefina Olofsdotter från ”Staffens”, Olofsbo Nr 4, i Stafsinge.
Dottern Augusta Charlotta gifte sig med Karl Johan Otto Persson och de bosatte sig i Galtås.
Dottern Sofia Lovisa var det enda av barnen som bosatte sig utanför socknen. Hon gifte sig med en Morupsbo, Anders Johan Bengtsson. De bosatte sig i grannsocknen i Södra Måsagård i Tvååker.
Yngsta barnet Anders Ludvig gifte sig med Anna Johanna Nilsdotter och bosatte sig i Lyngen nr 3.

Av mina fyra anföräldrapar är det kanske Pehr och Gunnel som gett upphov till minst antal ättlingar i Amerika.

Utöver berättelsen om Pehrs och Gunnels emiganter under Emigrantmenyn, med rubrik ”Halland en bra plats på jorden” gör jag också en sammanställning av samtliga fyra anföräldrapars emigranter, också under Emigrantmenyn.

Kanske någon som läser detta har annan eller mer information. Jag välkomnar kommentarer, tillägg, rättelser, synpunkter, bidrag med foton, förslag eller att ”Ge sig till känna”!

Fortsättning och sammanfattning av Olofs och Anna Christinas emigranter

Utifrån mina ursprungsfrågor om släktens emigranter till Amerika, började jag med att följa upp samtliga ättlingar i de svenska kyrkoböckerna (husförhörslängder, utflyttningslängder med mera) för att identifiera vilka som emigrerade. Jag har därmed hittat alla som emigrerade, men jag vill också försöka få veta mer om dem. Jag har också haft stor nytta av böckerna ”Olofsbo – vår hemby” och ”Boken om Stafsinge”
Jag har tidigare skrivit om Olofs och Anna Christinas barn Anna Johanna, Adolfina Bernhardina och Severina och deras ättlingar som emigrerade. Nu fortsätter jag med barnen Sven August Olofssons och Beata Sofia Olofsdotters ättlingar samt sammanfattar emigrationen i denna släktgren, som är en av mina fyra anföräldrapar på min pappas sida. Av mina fyra anföräldrapar är det troligen Olof och Anna Christina som gett upphov till flest nu levande ättlingar i Amerika.

Om det finns någon som har mer information är jag glad för kontakt!

Olof Anderssons och Anna Christina Andersdotters ättlingar som emigrerade till Amerika

Nu fortsätter jag med att berätta om en annan släktgrens emigranter. Jag har tidigare berättat om farfars farföräldrars (Olof Jonssons) och farfars morföräldrars (Jöns Larssons) emigrerade ättlingar. Nu ska jag berätta om farmors morföräldrars emigrerade ättlingar. Det är Olof Anderssons och Anna Christina Andersdotters ättlingar. Olof och Anna Christina bodde i Olofsbo Nr 4 i Stafsinge, numera ”Staffens”.

Anna Christina och Olof var min farmors mormor och morfar. De var födda i början av 1800-talet. De bodde i Olofsbo Nr 4 i Stafsinge. Gården kallas ”Staffens”.

Olofsbo Nr 4 i Stafsinge, ”Staffens”


Av mina fyra anföräldrapar är det troligen Anna Christina och Olof som gett upphov till flest ättlingar i Amerika. Anna Christina och Olof fick sex barn:

Beata Sofia Olofsdotter                           (1842 – 1923)
Anna Johanna Olofsdotter                      (1844 – 1940)
Anna Josefina Olofsdotter                       (1847 – 1942)
Severina Olofsdotter                                (1849 – 1894)
Sven August Olofsson                             (1852 – 1894)
Adolfina Bernhardina Olofsdotter         (1854 – 1934)

Beata Sofia gifte sig med Anders Petersson och bodde i Bölse Nr 3 i Morup.
Anna Johanna gifte sig med Olof Johansson och bodde i Bengtsgård, Eneskogstorp Nr 2 i Stafsinge.
Anna Josefina gifte sig med Lars Johan Persson och bodde i Söndregård, Långaveka Nr 2 i Morup (min farmors föräldrar).
Severina gifte sig med Lars August Nilsson och bosatte sig i Hule i Morup.
Sven August gifte sig med Olivia Augusta Johansdotter och övertog del av föräldrahemmet ”Staffens” i Olofsbo Nr 4 i Stafsinge.
Adolfina Bernhardina gifte sig med Nils August Gustafsson och övertog del av föräldrahemmet (den ursprungliga delen) ”Staffens” Olofsbo Nr 4.

Jag berättar om barnen/syskonen i tidsordning efter när deras barn/ättlingar emigrerade till Amerika. Jag börjar därför med andra barnet Anna Johanna Olofsdotter.

Fortsättning och avslutning av Jöns Larssons emigranter

Alla Jöns Larssons sju barn var berörda av emigrationen på ett eller annat sätt. Jag har tidigare, under huvudmenyn Emigrantforskning, skrivit om en del av Jöns Larssons emigranter. Eftersom jag har som ambition att göra en heltäckande kartläggning, det vill säga få kunskap om samtliga av mina anföräldrapars barn, barnbarn och barnbarns barn som emigrerade, så är alla med här även om jag inte vet så mycket om dem. Nu återstår bara några av Jöns Larssons emigranter, men jag behöver verkligen hjälp med att få veta mer om dem. Det är Maria Severinas barn och Emma Charlottas barn. Om någon känner till mer om deras ättlingar blir jag glad för kontakt!
Jag skriver också en sammanfattning om Jöns Larssons emigranter.

Mer om Jöns Larssons emigranter

Nu fortsätter jag att skriva om Jöns Larssons emigranter under huvudmenyn Emigrantforskning. Jag har tidigare skrivit om Jöns Larsson och Inger Christina/Anna Lena som är ett av mina fyra anföräldrapar vars samtliga ättlingar jag följt upp vad gäller emigration. Alla Jöns Larssons sju vuxna barn var berörda av emigrationen på ett eller annat sätt. De sju barnen var Nils Aron, Lars August, Maria Severina, Carl Johan, Anna-Britta, Emma Charlotta och Johanna Lina. Jag har tidigare skrivit om Johanna Lina, Carl Johans barn (Severina och Johan Ludvig), Anna Brittas barnbarn (John Albert), Lars Augusts barn (Johan Elof och Severin). Här är också en översikt över Jöns Larssons ättlingar som emigrerade. Översikten visar inte samtliga ättlingar utan bara de som emigrerade i generationerna barn, barnbarn och barnbarns barn. Och som tidigare – om någon känner till dessa ättlingar är jag glad för kontakt!

Här fortsätter jag att skriva om Nils Arons ättlingar.

Elins och Jons barn, Del 3

Här kan du fortsätta att lyssna på berättelsen om Elins och Jons barn. I Del 1 finns en del bakgrundsinformation. I den 3:e delen berättar jag vidare om Elins och Jons tre yngsta barn, Anders, Bengt och Kerstin samt ger några sammanfattande reflektioner. Presentationen är cirka 14 minuter.

Utöver denna presentation skriver jag mer om Elins och Jons ättlingar under rubrikerna för vardera barn på Menyn Berättelser om min släkt. Där kan du läsa om hur det gick sedan, i vissa fall fram till nutid. Om du känner till något om Elins och Jons ättlingar är jag glad om du kontaktar mig (t.ex. via mail under rubriken kontakt)!