”Halland en bra plats på jorden”

Av mina fyra anföräldrapar är det kanske Pehr och Gunnel som gett upphov till minst antal ättlingar i Amerika.

Inget av Pehrs och Gunnels fem barn emigrerade. När deras barnbarn började bli vuxna var den värsta amerikafebern i Morup över. Toppåret var 1880 med fortsatt höga tal under första delen av 80-talet, men utvandringen pågick mer eller mindre från slutet av 1860-talet till runt 1925. Jag har dock hittat nio emigranter bland alla Gunnels och Pehrs ättlingar. Det är två barnbarn och sju barnbarns barn. Fem av utvandrarna kom att återvända.

I bilden ovan är inte alla barnbarn och barnbarns barn med, bara de som emigrerade markerade med röd ram.
Av Pehrs och Gunnels fem barn var det, med ett undantag, bara Augusta Charlotta som hade ättlingar som emigrerade. Undantaget var ett barnbarn till Johanna Beata. Först berättar jag om Augusta Charlottas ättlingar.

Augusta Charlottas ättlingar som emigrerade

Augusta Charlotta Pehrsdotter var Gunnels och Pehrs tredje barn. Hon gifte sig med Karl Johan Otto Persson och de bosatte sig i Galtås i Morup. De fick 11 barn varav tre dog som små. Augusta Charlotta dog själv i lungsot (tuberkulos) bara 46 år gammal. Kvar i hemmet fanns då förutom maken och ett av de yngre barnen, även tre äldre barn, varav en, Bengt August Karlsson, var gift. När ytterligare en av de äldre bröderna, Gustaf Adolf Karlsson, gifte sig, blev det ytterligare en familj som skulle försörjas på gården. Det var svårt för gårdar att försörja allt fler familjer i takt med att barn växte upp och bildade familj och stannade på gårdarna. Två av Augusta Charlottas barn emigrerade till Amerika, en av dem återkom.

Carl Julius Karlsson, född 1880 i Morup

Carl Julius var tredjen yngst i syskonskaran (Augusta Charlottas barn). Carl Julius var 11 år då hans mor Augusta Charlotta dog i lungsot. Det var många som skulle leva av vad gården gav och Carl Julius behövde söka sin försörjning utanför gården. När han var 17 år 1897 emigrerade han till Amerika.

I Amerika gifte han sig redan 1899 med svenskan Josefina Augusta Swanson. Josefinas familj hade utvandrat 1886 från Bölse nr 2 i Morup. Josefina var vid utvandringen bara sex år. Josefina och Carl Julius fick tio barn, varav två dog som spädbarn. Deras två första barn föddes i delstaten Pennsylvania, de senare föddes i delstaten Ohio. Carl Julius var farmare i delstaten Ohio, först i Palmyra i Portage County och sedan i Goshen i Mahoning County. Carl Julius dog där vid 80 års ålder 1960 och lämnade flera ättlingar efter sig.

Carl Julius och Josefina Augustas familj i OHIO

En del av Carl Julius åtta vuxna barn har jag kunnat följa.

Sonen Oscar dog av en revolverkula genom huvudet när han var 22 år.

Av tvillingarna Edith och Elsie var det bara Edith som gifte sig. Hon gifte sig med en änkling och fick fyra styvbarn. Hon fick senare fem egna barn. Tvillingarnas syster Fredas son med fru, Mr och Mrs Guzaliak ordnade ett överraskningaparty för tvillingmostrarna när de fyllde 85 år. Det var 1989

Tvillingarna Edith och Elsie 85 år

Anders Edvard Karlsson, född 1883 i Galtås i Morup

Anders Edvard var näst yngst av Augusta Charlotta Pehrsdotters barn. Han var bara 8 år då hans mor dog i lungsot.

Även Anders Edvard var (som sin storebror Carl Julius) bara 17 år då han emigrerade 1900 från hemmet i Galtås. Det var 14 passagerare från Morup med på fartyget Orlando, alla i tjogoårsåldern. De flesta hade New York som bestämmelseort. Det var bara Anders Edvard som hade Ridgeway i delstaten Pennsylvania som bestämmelseort. Vem kände han där?

I den amerikanska folkräkningen för 1910 bodde Anders Edvard i delstaten Washington, en av de västligaste staterna i Amerika. Han bodde där som ogift på en farm och var snickare. Han blev också amerikansk medborgare. Han brevväxlade med Jenny Potentia Larsdotter från Stafsinge.

Efter 26 år i Amerika återinvandrade han till Sverige. Vad hade han gjort alla år i Amerika? Enligt hörsägen hade han tjänat en hel del pengar i Amerika.

Anders Edvard Karlsson och Jenny Potentia Larsdotter,
foto från Olofsbo – vår hemby

En månad efter hemkomst gifte Anders Edvard sig med Jenny Potentia. Hon hade vuxit upp på ett torp i Olofsbo. Jenny Potentia och hennes syster var barn i moderns andra äktenskap. Modern hade dött när Jenny Potentia bara var åtta år. Att bli moderlös vid åtta års ålder var något hon hade gemensamt med Anders Edvard. Cirka tio år efter moderns död hade även Jenny Potentias pappa dött. Jenny och hennes storasyster hade följts åt genom livet i boende och arbete. Jenny var 37 år då Anders Edvard återinvandrade. Han var 43 år. Anders Edvard och Jenny bosatte sig i Falkenberg. Anders Edvard byggde hus i Falkenberg. Drygt två år efter giftermålet blev Anders Edvard änkling. Jenny Potentia dog 40 år gammal av magsår. De fick inga barn. Anders Edvard förblev änkling till sin död 1958 då han bodde på ålderdomshemmet i Stafsinge.

Augusta Charlotta Pehrsdotters barnbarn som emigrerade

Augusta Charlottas dotter Josefina Karlsdotter gifte sig med Bengt Johan Persson och bosatte sig i Björkäng i Tvååker. Josefina fick 11 barn, varav nio blev vuxna. Tre av dem emigrerade:

Bröderna Per Hjalmar Bengtsson, född 1882, Johan Alfred Bengtsson, född 1885 och Claes Victor Bengtsson, född 1904 i Björkäng i Tvååker

Den äldste av Josefinas barn var Per Hjalmar. Han emigrerade våren 1906 till Amerika med slutmål Ohio, kanske till morbrodern Carl Julius Karlsson som var farmare i Ohio (se ovan). Per Hjalmar gifte sig i Amerika 1907 med svenskan Albertina Andersson från Morup. Hon hade utvandrat året före Per Hjalmars utvandring. De bodde i delstaten Connecticut där de fick barn 1907, John Harry, och 1909, Everret Viktor. I Connecticut bodde också Per Hjalmars bror Johan Alfred som emigrerade ett halvår efter Per Hjalmar (se nedan). I den amerikanska folkräkningen för 1910 hade Per Hjalmar med familj flyttat och bodde då i Akron, Summit County i delstaten Ohio. 1913 flyttade familjen hem till Sverige. De bosatte sig i Vinberg och fick ytterligare ett barn 1914, Helga Linnéa. Senare flyttade de till Morup. Per Hjalmar blev hemmansägare i Bänaredsberg. Per Hjalmar dog 1946. Han, hustrun och amerikafödde sonen Everett Viktor är begravda på Morups kyrkogård. Äldste amerikafödde sonen John Harry gifte sig och även han blev hemmansägare i Morup. Dottern Helga Linnéa gifte sig och bosatte sig på en gård i Ås i Halland. Hon fick flera barn.

Tredjen äldst av Josefina Karlsdotters barn var Johan Alfred. Hösten 1906 emigrerade Johan Alfred. Johan Alfred gifte sig 1909 i Amerika med svenskan Jennie som utvandrat 1903. De bodde i Middlesex i delstaten Connecticut. Johan Alfred arbetade i en pianofabrik. De flyttade senare till Hartford i Connecticut.
Johan Alfred och Jennie fick tre barn: Helga 1910, Carl Albin 1911 och Ernest 1915.

Carl Albin gifte sig med Catherine Robertsson vars föräldrar invandrat från Skottland.

Yngsta barnet Ernest gifte sig med svenskättlingen Ruth Kjellson. De fick tre söner Dean, Richard och Arnold.

Den yngste av Josefina Karlsdotters barn i Björkäng var Claes Viktor. 1927 dog Claes Viktors mor Josefina Karlsdotter. 1928 dog även hans far. En äldre bror övertog föräldrahemmet i Björkäng i Tvååker.

Båda bröderna Johan Alfred Bengtson och Claes Viktor Benson bodde med sina familjer i Hartford i Connecticut i östra USA.
Carl Viktors och Barbara Bensons grav i Connecticut, foto från Ancestry

Claes Viktor emigrerade 1929 till Canada. Han var då 25 år. Ett år senare flyttade han från Winnipeg i Canada till Harford i Connecticut där hans storebror Johan Alfred bodde sedan cirka 25 år. Claes Viktor hade bara varit två år då storebror Johan Alfred emigrerade. Claes Viktor ansökte 1936 om att få bli amerikansk medborgare, vilket han blev 1940. Han var då butler och chaufför. Han bytte då också namn till Benson. Han gifte sig med Barbara som var född i Tyskland. De bodde i Hartford i Connecticut. Claes Viktor var trädgårdsarbetare. Han dog 1996 vid 92 års ålder.

Bröderna Albert Hugo Bengtsson, född 1898, och Erik Ragnar Bengtsson, född 1906, i Morup

Dessa var söner till Augusta Charlotta Pehrsdotters äldste son Bengt August Karlsson och hans hustru Hilda Sofia Larsdotter. Bengt August och Hilda Sofia fick 11 barn varav tre dog i späd ålder. Familjen bodde till en början i Morup, men flyttade 1919 till Okome socken. Bengt August var hemmansägare och hästhandlare. Det blev svårare tider. Bengt August gick i konkurs och fick lämna gården.

Albert Hugo Bengtsson var det sjätte av Bengt Augusts och Hilda Sofias barn. Erik Ragnar var yngst av barnen. Informationen som följer om Albert Hugo Bengtsson har jag fått ta del av genom Albert Hugos svenskfödde son, Sonny Bengtssons släktforskning.

Albert Hugo Bengtsson, foto från Ancestry

Sjätte barnet Albert Hugo Bengtsson jobbade som fiskare fram till mönstring för militärtjänst år 1918. Efter 1919 jobbade Albert Hugo med diverse jobb som grovarbetare och på vägbyggen. Han skall också enligt brodern Erik Ragnar ha varit med och byggt eller renoverat fiskehamnen i Glommen. Det var svårt att få arbete och Albert Hugo och kusinen Lars Albert Gustavsson (se nedan) bestämde sig för att pröva lyckan i USA, det fanns ju släktingar där som kunde hjälpa till. Eftersom Albert Hugo var inskriven i det militära var han tvungen att begära tillstånd av Kungl:Maj:t för att emigrera. Albert Hugo och kusinen Lars Albert åkte till USA den 21 aug. 1923 med Drottningholm ifrån Göteborg. I Chicago fick Albert Hugo arbete som anläggningsarbetare inom stadens gator och trottoarer. Han var duktig yrkesman inom cementarbete, spikning av formar och dylikt. Detta arbete varade endast under sommartid. Under vintern arbetade han på en symaskinsfabrik. Han arbetade och delade fritid med Emil Johansson från Blekinge. Emil hjälpte sin yngre syster Nanny över till USA. Nanny kom till Chicago i april 1927 och Emil tog hand om henne och ordnade arbete. På så sätt träffades Albert Hugo och Nanny. De gifte sig i Chicago 1928. Albert Hugos och Nannys första barn Allan Bernt föddes 1929. I Amerika blev det depression och börsen gick i botten. Många förlorade sina pengar och arbeten. Albert Hugo skickade hem familjen till Sverige. Nanny som var gravid reste med sonen hem till Sverige 1930. De stannade en kort tid i Morup och åkte sedan vidare till Nannys mor i Hällaryd i Blekinge. Albert Hugo och svågern Emil stannade kvar och försökte skaffa arbete för att få ihop pengar till hemresan. De tog alla jobb som fanns, åkte till Minneapolis där det fanns en del säsongsarbete med skörden åt farmarna. ”Det var en hård tid man fick bo i jordhålor eller skjul och slita ont för dålig betalning”. Men svenskarna var kända som bra och duktiga arbetare och gick ofta före i köerna av folk som sökte arbete. År 1932/1933? hade Albert Hugo så mycket pengar så han kunde åka hem till familjen i Sverige. I Sverige fick familjen ytterligare åtta barn.

Erik Ragnar Bengtsson, foto från Ancestry

Erik Ragnar Bengtsson var yngst av Bengt August Karlssons barn. Han flyttade från hemmet i Okome vid 16 års ålder till Morup som dräng, först i Galtås, sedan i Espelunda. 1926 emigrerade han till Amerika vid 19 års ålder. Han reste då till sin farbror Karl Julius Karlsson som var farmare i Ohio (se ovan). Efter åtta år i Amerika återinvandrade han till Sverige och bosatte sig i Morup. Han var murare och förblev ogift.

Lars Albert Gustafsson, född 1900 i Galtås i Morup

Lars Albert var son till Augusta Charlottas son Gustaf Adolf Karlsson i Galtås och hans hustru Tilda Charlotta Larsdotter. Gustaf Adolf och Tilda Charlotta fick 8 barn varav två dog i späd ålder. Lars Albert var näst äldst. Lars Albert hade olika drängtjänster. 1923 emigrerade han till Amerika. Lars Albert Gustafsson emigrerade tillsammans med sin kusin Albert Hugo Bengtsson från Okome (se ovan). De reste med fartyget Drottningholm i Svenska Amerikalinjen till New York. De hade Connecticut som bestämmelseort, men kom att bosätta sig i Chicago i delstaten Illinois. Kusinen Albert Hugo träffade där sin blivande fru, Nanny Karolina från Blekinge (se ovan). Kusinen gifte sig 1928 och fick sitt första barn 1929. Tiderna blev svåra. Kusinens familj beslöt att flytta tillbaka till Sverige. Lars Albert stannade kvar. Lars Albert arbetade som cementarbetare i Chicago i delstaten Illinois i Amerika. Han hyrde hos en 20 år äldre änka, vars mor var från Sverige. 1931 gifte han sig med sin hyresvärd. De bodde i Chicago, Cook County, i delstaten Illinois

Lars Albert Gustafsson ansökte om Amerikanskt medborgarskap 1934.

1940 bodde Lars Albert med sin fru i Delavan, Walworth i deltaten Wisconsin. De hade en farm. Hustrun Ella dog 1967 då hon var 88 år gammal. Lars Albert flyttade då, efter 44 år i Amerika, hem till Morup och gifte sig 1968 med sin syssling Julia Sofia Larsdotter i Söndregård i Morup. Lars Albert hade varit dräng i Söndregård och Julia Sofia var 15 år då Lars Albert emigrerade därifrån till Amerika. Julia Sofia arbetade som sömmerska. Hon hade förblivit ogift tills hon vid 60 års ålder gifte sig med den hemvändande svenskamerikanen. Lars Albert dog 1984 och Julia Sofia dog 1985 .

Johanna Beata Pehrsdotters ättling som emigrerade

Johanna Beata var Gunnels och Pehrs äldsta barn. Hon bodde med sin familj i Björsgård, Långaveka i Morup. Johanna Beata och maken Johan Aron Svensson fick 13 barn. Sex av dem dog som små. Ingen av de sju övriga emigrerade. 15 av Johanna Beatas 24 barnbarn blev vuxna. Ett av Johanna Beatas barnbarn emigrerade. Han var den siste i släkten som emigrerade under ”Den stora emigrationen”.

Karl Viktor Johansson, född 1906 i Vinberg i Halland

Ett av Johanna Beatas 15 barnbarn var Karl Viktor Johansson i Vinberg. Han var son till Johanna Beatas yngste son Johan Adolf Johansson och hans hustru Jenny Charlotta Svensdotter i Töringe i Vinberg.

Johan Adolf och Jenny Charlotta fick tre barn. Karl Viktor var mellanbarn.

När Karl Viktor var 23 år 1929 emigrerade han från föräldrahemmet i Vinberg till Amerika. Han bosatte sig i Chicago i delstaten Illinois. Han ansökte om amerikanskt medborgarskap och fick det beviljat 1938.

1941 gifte Karl Viktor sig med svenskan Kerstin Hjerpe som emigrerat från Värmland 1930. De fick två barn. Karl Viktor och hustrun Kerstin flyttade från Chicago till Phoenix i Arizona där de levde till sin död. Karl Viktor dog 1982 då han var 76 år gammal.

Karl Viktor Johansson med fru flyttade från Chicago i Illinois till Phoenix i Arizona i västra USA.

Pehr Johanssons och Gunnel Larsdotters övriga barn

Lars Johan Pehrsson i Söndregård fick 10 barn varav nio blev vuxna. Ingen av dem emigrerade. Inte heller några av hans 23 vuxna barnbarn emigrerade.

Sofia Lovisa Pehrsdotter, som flyttat till Södra Måsagård i Tvååker då hon gifte sig, hade tre döttrar och en son. Alla tre döttrarna dog i scharlakansfeber inom loppet av några dagar 1879. De begravdes samtidigt. Två veckor efter begravningen föddes Sofia Lovisas fjärde barn, en son. Sofia Lovisa dog 1888 bara 38 år gammal. Inga ättlingar till Sofia Lovisa emigrerade.

Anders Ludvig Pehrsson i Lyngen 3 fick sju barn. En son dog i febertyfus 21 år gammal. En dotter dog i beninflammation 16 år gammal. Ingen av de övriga fem barnen reste till Amerika. När sedan deras barn blev vuxna var ”amerikafebern” över.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s