Severina Karlsdotter/Johnson

Severina var näst äldst av Anna Charlottas och Carl Johans barn. Hon var född 1868. Utvandringen från Morup till Amerika upphörde nästan under senare delen av 1870-talet, men sedan tog den fart igen. Severina var hemmadotter och hade ännu inte fyllt 18 år då hon, utan släkting och utan någon Morupsbo, emigrerade till Amerika 1886. Till vem och till vad reste hon? Hur kom hon fram till beslutet att resa och hur hade hon möjlighet att resa? Jag har haft svårt att hitta henne i Amerika. Jag har under lång tid letat så. Först efter DNA-test och flera kontakter med matchningar klarnade något av Severinas historia. Följande är min sammanfattning av uppgifter som Severinas barnbarn Kate Weckel nedtecknat 2002:

”Det var troligen Severinas arbetsgivare som bekostade hennes resa. Severina arbetade, förmodligen som hembiträde, hos familjen Godfrey Swnson i Kansas City i Kansas. Godfrey Swenson var en framgångsrik företagare från Sverige. Han har byggt flera av de tidiga stora byggnaderna i Kansas City i Missouri. I hans firma arbetade också fem bröder som emigrerat från Västergötland. De hade ytterligare två bröder som stannat kvar i Sverige. Severina gifte sig med en av de fem utvandrade bröderna, August Johnson. Därmed blev Severinas efternamn bytt till Johnson. Severina levde hela sitt amerikanska liv i Kansas City i Kansas. Hon och August fick tre barn, Nels, Arvid Berner och Carl. Carl dog som barn. Kate Weckel är enda barn till Nels. Kate har också berättat att familjen hade flitig kontakt med Arvids släkt i Västergötland, men hon hörde aldrig talas om några släktingar till farmor Severina. Kate berättade också att Severina aldrig lärde sig läsa eller skriva engelska. Severina litade aldrig på banker och hade därför sina pengar insydda i fållen på sin underkjol. Många år efter farmor Severinas död hittade Kate ett gammalt fotografi, med anteckning att det föreställde Severinas hem i Sverige, samt Severinas bror och fyra systrar.”

Severina bosatte sig i Kansas City (markerat med rött) på gränsen mellan staterna Kansas och Missouri i Mellanamerika.

Fotot som Kate Weckel beskrev måste ha tagits någon gång på 1890-talet då brodern Johan Ludvig ännu inte emigrerat och systern Jenny fortfarande var i livet. Emellertid stämmer Kate’s berättelse inte helt. Entreprenören Godfrey Swenson som byggde flera stora byggnader i Kansas City, emigrerade först 1896, tio år efter Severinas ankomst till Kansas och han var då bara 19 år. Enligt de amerikanska kyrkoböckerna gifte Severina sig 1890 och fick sina barn 1891, 1896 och 1899. Förmodligen var det någon annan än Godfrey Swenson som bekostade hennes resa och kanske kom hon att arbeta hos Godfrey Swenson längre fram då hennes egna barn blivit större.

Kates information ledde mig emellertid in på ett nytt spår:
Severina reste ensam utan någon medresenär från Morup, men i passagerarlistan närmast före Severinas namn står Johan B Larsson, 36 år från Amerika och hans hustru Josefina 24 år, från Amerika. Kunde det vara så att dessa redan bodde i Kansas City och tog med sig Severina dit som hembiträde? Svenska flickor var i Amerika mycket uppskattade som hembiträde. Eftersom 1890 års folkräkning brann upp tittar jag i den Amerikanska folkräkningen för 1900. Då bor familjen Johan B Larsson i Kansas City med tre barn. Johan B Larsson var grosshandlare. Vilka var dessa? Kunde familjen tillhöra samma kyrka som Severina i Kansas City? I den Lutherska församlingens medlemslista i Kansas, dit Severina hörde, hittade jag även Johan Bernhard Larssons familj. Där stod att Johan Bernhard var från Morup i Halland och hade kommit till Kansas 1872. Han hade gift sig 1885 med Josefina vars familj emigrerat från Björke i Västergötland.

I Morups utflyttningslängd för 1872 finns Johan Bernhard Larsson, som då var 22 år och emigrerade till Amerika. Han hade före avresan varit dräng i Bryntebo, där Severinas mor vuxit upp och Severinas morbror hade senare övertagit gården. Troligen var det så att drängen Johan Bernhard Larsson lyckats bra i Amerika, så småningom gift sig, besökte sin hemtrakt och behövde ett hembiträde när han startade sin familj. Han fick sitt första barn året därpå, alltså 1887.

Severina var alltså i goda händer då hon som 17-åring lämnade hemmet i Morup för resa till Amerika. Hon reste med 36-årige Johan Larsson med hustru. Johan Larsson var välkänd av Severinas föräldrar och hade lyckats bra i Amerika. Han skulle försörja Severina och introducera henne i det nya landet.

Efter fyra år i det nya landet gifte Severina sig med August Johnson (Johansson) från Forshem i Västergötland. Han hade utvandrat tillsammans med fyra bröder. August arbetade i byggbranchen.

Det verkar inte som att Severina haft så mycket kontakt med sin släkt, varken brodern Johan Ludvig, som emigrerade till Amerika 1903, eller släkten i Morup. Familjen hade däremot flitig kontakt med Severinas mans (Augusts) släkt i Västergötland och fortfarande kontakt så sent som år 2000, långt mer än 100 år efter emigrationen.

Svenskt midsommarfirande i Lindsborg

Severinas barnbarn Kate (Katheryn) refererad ovan, har också berättat om sin barndoms somrar, vilka hon tillbringade i det lilla samhället Lindsborg söder om Kansas City. Det kallas också för Little Sweden och man värnar där om allehanda svenska traditioner.

Dans med svenskinspirerade folkdräkter i Lindsborg

Severina fick tre barn varav två blev vuxna –  Nels och Arvid Berner.

Severinas barn och barnbarn, urklipp från mitt släktträd i Ancestry


Sverinas äldste son Nels var fastighetsmäklare. Han gifte sig med Adina vars far och moröräldrar utvandrat från Västergötland och bodde i Lindsborg i Kansas. Nels och Adina fick en dotter Katheryn 1928 (se informationen ovan). Katheryn var engelsk-lärare. Hon gifte sig med John Weckel som var domare i Kansas. De fick två döttrar Sarah och Stephanie. Även Sarah är domare i Kansas City. Hon är gift Hays och har två söner. 2016 firade Katheryn och John 65-årig bröllopsdag.


Sverinas son Arvid Berner arbetade inom kolbranchen och var välbärgad. Han gifte sig och fick tre döttrar, Maurene 1921, Beverly 1927 och Shirley 1929, vilka alla gifte sig. Alla tre är nu döda. Maurene var gift tre gånger. Hon fick fyra barn i första äktenskapet. Beverly fick två söner varav en dog som 15-åring. Den andra sonen fick en dotter som jag har kontaktat genom matchning i DNA-test (Severinas barnbarns barnbarn). Jag har ännu inte fått svar från henne.

Severina dog vid 82 års ålder 1951 i Kansas.