Severin Larsson/Lawson

Severin var Lars August Jönssons yngste son. Han var född 1877. Severin var bara tre år då hans äldste bror Johan Elof emigrerade.

Hemma på gården i Lynga hände en förfärlig olycka 1885 vid tröskningen. Lars Augusts yngsta dotter omkom då hon arbetade vid trökverket. Hon var bara 11 år gammal. Severin var då 8 år gammal. Familjen flyttade då hastigt från gården i Lynga i Morup till en gård i Eneskogstorp i Stafsinge socken. Gården kallas ”Enet”.

”Enet” flygfoto 1983

Severin arbetade på sin fars gård i Eneskogstorp. På gården fanns också två äldre bröder, Ludvig och Carl Adolf .

I november 1897 emigrerade Severin Larsson till Amerika från hemmet i Eneskogstorp. Han var då 20 år och hade enbart bott och arbetat i föräldrahemmet. Han reste med ångfartyget Aristo från Göteborg till Hull och sedan vidare från Liverpool till New York med ångfartyget Teutonic. Han angav bror J Larsson Bradford i Pennsylvania som resmål.

Med på samma resa var Potentia Karlsson från Skrea, som några månader senare skulle bli Severins hustru. Potentia angav som resmål samma adress som Severin, men istället för J Larsson angav hon N.P. Nilsson (maken till Severins faster) som anknytning. Potentia var 25 år.

Potentia var den äldsta av sina syskon. Hon var född i Skrea socken söder om Stafsinge. När hon var 17 år började hon arbeta som mejerska i Fjärås, 70-80 km från sitt hem i Skrea. Hennes titel var ”mejerska”. Det var namnet på en mejerikvinna i ledande ställning på ett mejeri. Efter ett år i Fjärås flyttade Potentia tillbaka till hemmet i Skrea 1890. Kort därefter födde hon en son med en okänd pappa. Potentia stannade hos sin son i sitt föräldrahem i ett år. Sedan började hon arbeta som mejerska i Okome socken medan sonen var kvar hos sina morföräldrar. Okome var på den tiden förflyttningsmässigt ganska långt från Skrea. Efter ett år i Okome flyttade Potentia 1892 till det nyligen startade mejeriet i Morup, vilket låg betydligt närmare föräldrahemmet där sonen bodde. Kanske var det under denna tid Severin mötte den mer världsvana Potentia. Potentia var då 20 år och Severin var bara 15-16 år gammal. Kanske Potentia pratade om de människor hon träffat som talat om Amerika. Severin själv hade en 17 år äldre bror (Johan Elof ) som hade emigrerat till Amerika. Potentia arbetade ungefär ett år på mejeriet i Morup. När Potentia började sin anställning på mejeriet i Morup hade hon ersatt en mejerska, men fick själv en lägre titel. När hon slutade efter ett år ersattes hon av en person som fick titeln mejerska. Kanske Potentia som ensamstående med barn utan barnafader förringades. Kanske Potentia drömde om att få komma någon stans där hon kunde få börja om, där ingen kände henne eller hade förutfattade meningar om vem hon var.

Till jul 1893 flyttade Potentia åter hem till Skrea. Hon var då 21 år. Sannolikt höll Severin och Potentia kontakt, såvida de inte träffades först senare.

I Potentias hem ”Ringarestugan” bodde föräldrarna, hennes yngre syskon samt hennes son John Erhard Paridon. Säkert fick alla hjälpa till med att klara det dagliga arbetet. Barnen flyttade i unga år ut för att arbeta utanför hemmet.

Severin bodde på sin fars gård i Eneskogstorp i Stafsinge, cirka 10 km från Ringarestugan i Skrea.

På hösten 1897 blev Potentia gravid. Kanske tänkte hon – ”Inte ännu ett barn utan att vara gift. Tänk att få starta om på en plats där ingen känner mig och ingen har en uppfattning om vem och hur jag är. Varför inte åka till Amerika?” Vid den tiden skulle en man vara minst 21 år för att få gifta sig. Severin var bara 20 år. Kungen kunde dock bevilja dispens till ynglingar om de hade sina föräldrars tillåtelse och kunde försörja en familj. Vid den här tiden var det mycket vanligt att människor flyttade till Amerika. Severin och Potentia pratade om att emigrera till Amerika. Självklart skulle det vara svårt för Potentia att lämna sin sjuårige son, men hon visste att hennes föräldrar tog väl hand om honom och var de som alltid funnits för honom. Hon kunde inte ge honom något bättre.

Hittills hade Severin bara levt hemma på sin fars gård och inte rest långt hemifrån. Han såg troligen Potentia som en fantastisk kvinna. Hon hade sett mer av världen, hon var vacker, smart och initiativrik. Hon ville också dela sin framtid med honom. Med Potentia vid sin sida skulle han lyckas med vad som helst. Han kunde också erbjuda kontakter i Amerika där han hade en 17 år äldre bror och också en faster.

Den 26 november 1897 gick Severin och Potentia ombord på Aristo Steamship i Göteborg. De reste separat, inte som ett par.

Severin och Potentia gifte sig I Bradford i mars 1898. I maj 1898 föddes deras första barn Ernest. De fick ytterligare en son Gustaf Albert i Bradford 1899. Familjen bodde nära brodern Johan Elofs familj.

Från Bradford till Brockton

Efter några år i Bradford i Pennsylvania flyttade såväl Johan Elof som Severin med sina familjer till Brockton i delstaten Massachusetts. Båda familjerna arbetade inom skotillverkningsbranchen.

Severin och Potentia fick i Brockton ytterligare fem barn Carl Victor född 1901, Esther född 1904, Harry född 1906, Eldon född 1910 och Ethel född 1913.

Fotot till höger troligen de tre yngsta sönerna Victor, Harry och Eldon

Severin fick mönstra för första världskriget.

”Kungen av Sverige”

Severin och Potentia höll kontakt med släktingar i Sverige. Många år senare besökte en son till Severin och Potentia släktingar i Sverige. Den amerikanske släktingen såg då ett foto som tagits strax före Severins och Potentias avfärd till Amerika. Det var ett foto på Potentias familj.

Potentias familj i Skrea, L Rohlins arkiv

Den amerikanske släktingen kände igen fotot för de hade ett likadant foto hemma i Amerika. Han sa att han visste att det var hans mamma Potentia som stod i mitten, hennes syskon och föräldrar runt omkring, men vem var den stående lille pojken? I hans hem hade de brukat kalla pojken för ”Kungen av Sverige”. Den svenske släktingen förklarade då att det var Potentias son. Men amerikanaren sa att det måste vara ett missförstånd för det var ju han som var Potentias son. Den svenske släktingen berättade då att pojken var amerikanarens bror. Amerikanaren sa att det inte kunde stämma, hans mor var mycket ärbar och hade inte något föräktenskapligt barn. Amerikanaren blev mycket upprörd och lämnade rummet. Morgonen därpå kom han och sa att han inte kunnat sova på natten och hela tiden tänkt på vad som berättats. Han hade kommit fram till att det faktiskt kunde vara så att det som berättats var sant. Det hade varit en sådan chock för honom, den amerikanska familjen hade inte vetat om Potentias hemlighet.

När jag många år senare frågade sonen till den amerikanske släktingen varför den amerikanska familjen kallade pojken på fotot ”Kungen av Sverige” fick jag till svar att de tyckt att han var lik den svenske kungen. Jag tror att det fanns en annan förklaring till varför Potentia kallade den lille pojken ”Kungen av Sverige”. När Potentia skulle förklara för sina barn vem den lille pojken på fotot var, kanske hon sa ” Det är den allra finaste personen i hela Sverige” och då förstod ju hennes barn att det måste vara kungen. Jag undrar om Potentia under alla år hade någon kontakt med sin son i Sverige, om hon fick följa honom i hans liv, eller om priset hon fick betala var att nöja sig med att på ett foto titta på ”Kungen av Sverige”.

Potentias son i Sverige flyttade tidigt från morföräldrarnas hem. Han arbetade som handelsassistent och blev så småningom avdelningschef på varuhuset PUB i Stockholm. Han gifte sig i Stockholm 1917 och bodde där till sin död. Han fick inga barn.

Severin dog 1940 i Brockton i Massachusetts. Potentia dog i Brockton 1959.

Tack vare  DNA-släktforskning kunde jag i Amerika hitta information om först Severin och senare även Johan Elof. De hade amerikaniserat sitt efternamn till Lawson och Johan Elof kallade sig John. Potentia kallade sig Tensie. Jag har haft mailkontakter med tre ättlingar och brevkontakt med två ättlingar. Jag har till och med haft besök av en 3:e kusin (han på bilden nedan till höger), ett mycket värdefullt och berikande möte.

Severins släkt liksom Johan Elofs släkt hade kontakt med den svenska släkten genom Hulda Karlsson i Falkenberg (se berättelsen om Johan Elof). Efter henne tog kontakten slut. Severins släkt har dock oavbruten kontakt med Potentias svenska släkt.

Till höger farmor Tensie (Potentia).
Kanske jämförde hon honom med minnet av den son hon en gång lämnat i ett annat land, i en annan tid, i en annan värld …

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s