Beata Sofia Olofsdotters ättlingar som emigrerade

Beata Sofia var äldst av Olofs och Anna Christinas sex barn på Staffens. Jag har tidigare skrivit om de andra fem barnen och deras emigranter. Beata Sofia gifte sig med Anders Petersson och bodde som gift i Bölse Nr 3 i Morup. De fick ovanligt nog bara två barn, Anna Johanna 1860 och Anna Kristina 1865. Anna Johanna gifte sig först och flyttade till Arvidstorp Nr 1 i Stafsinge.

Anna Kristina gifte sig 1884 med Carl Adolf Johansson. 1900 flyttade de till Norregård i Olofsbo i Stafsinge. Föräldrarna (Beata Sofia och Anders) flyttade med på undantag till Norregård. Anna Kristina och Carl Adolf fick åtta barn varav två dog som små. En dotter dog vid 22 års ålder. Inga av deras barn eller barnbarn emigrerade till Amerika.

Anna Johanna gifte sig alltså 1882 med Sven Olander Andersson. De bodde i Arvisdtorp Nr 1 i Stafsinge. De fick tolv barn varav två dog som små. En dotter dog vid 21 års ålder. Av Anna Johannas nio vuxna barn emigrerade sju stycken. Jag förmodade då att det fanns en stor släkt i Amerika och jag undrade om barn och barnbarn hälsade på hos de gamla föräldrarna/mor- och farföräldrarna i Sverige?

Det har varit svårt för mig att hitta entydig, säkerställd information om Anna Johannas barn i Amerika. Det är dock ett spännande detektivarbete att jämföra och sammankoppla olika ledtrådar, pröva olika hypoteser och förhoppningsvis ibland få dessa bekräftade.

Barnen:
Albert Julius född 1882-04-10                dog 1884 två och ett halvt år gammal av difteri och scharlakansfeber
Gustaf Rudolf                    född 1883-10-15                 gifte sig 1906 och blev åbo i Arvidstorp
Anna Josefina                   född 1886-04-26                emigrerade 1901
Jenny Olivia                      född 1888-07-10                emigrerade 1907
Albert Sigfrid                    född 1890-11-20                bodde mestadels kvar i föräldrahemmet, gifte sig inte
Sven Adolf                         född 1893-03-05                emigrerade 1912
Carl Viktor                         född 1895-05-11                 emigrerade 1923
Ester Alfrida                      född 1897-10-16                emigrerade 1914
Astrid Ingeborg                född 1899-09-27                dog 1901 ett och ett halvt år gammal i lunginflammation
Ellen Ingeborg                  född 1902-06-04               dog 1924 21 år gammal i TBC
Astrid Linnea                    född 1904-07-03                emigrerade 1920
Gunnar Valdemar            född 1907-07-21                emigrerade 1925

Sju av barnen emigrerade till Amerika var för sig under åren 1901, 1907, 1912, 1914, 1920, 1923 och 1925. Anna Johanna dog 1943 vid 83 års ålder.

Den äldste sonen Albert Julius dog alltså som liten 1884. Familjen fick flera barn. På våren 1901 dog, det då yngsta barnet Astrid Ingeborg, i lunginflammation. Kvar fanns då sju barn i hemmet. Äldsta dottern Anna Josefina Svensdotter var då 15 år. Hon var konfirmerad och det var dags att ge sig ut och arbeta. Säkert hade hon, med sex yngre syskon, god kunskap och erfarenhet av att ta hand om barn och hem. På hösten ett halvår efter systerns död reste Anna Josefina till Amerika. Hon var bara 15 år och det fanns inga nära släktingar, såsom syskon, fastrar, mostrar, kusiner att resa till. Den närmsta släktingen var modern Anna Johannas kusin (Carl Olsson) i Ashtabula, men jag vet inte om han spelade någon roll vid Anna Josefinas emigration. I passagerarlistan står att Anna Josefina skulle till Ashtabula i Ohio. Svenska hembiträden var eftertraktade i Amerika. Kanske var det någon ”arbetsförmedlare” som sökte upp och guidade över unga flickor till arbete i Amerika? Med vid samma resa (samma passagerarlista) var ytterligare tre unga flickor på 16, 17 och 19 år från Stafsinge. Ingen av dem skulle emellertid till Ashtabula. Jag hittade inga vuxna från Stafsinge eller Morup i passagerarlistan, men det hände ju att utflyttade personer som var skrivna i Amerika kom hem och hämtade amerikaresenärer. Då Anna Josefinas föräldrar tillät resan antar jag att de inte var allt för oroliga över hur det skulle gå för deras unga dotter. Jag undrar vad föräldrarna tänkte då de tog avsked – kanske att hon skulle komma tillbaka, kanske att de aldrig mer skulle se henne?

Hemma i Arvidstorp föddes sen ytterligare tre barn.

Den äldste sonen, Gustaf Rudolf Svensson gifte sig hösten 1906. Han flyttade då hemifrån och blev åbo också han i Arvidstorp Nr 1. Han fick 11 barn.

Våren 1907, några månader innan Anna Johannas och Sven Olanders yngsta barn föddes, var det dags för dem att ta avsked av ytterligare ett barn för resa till Amerika. Det var numera äldsta dottern Jenny Olivia som emigrerade 18 år gammal. Även hon hade Ashtabula i Ohio som mål för sin resa. Jag har på passagerarlistan inte hittat någon mer som skulle till Ashtabula. I dokument från Ellis Island 3:e maj 1907 står att hon skulle till Br-in-law Charles Carlson i Ashtabula! Wow! I och med det fick jag veta att storasyster Anna Josefina gift sig i Amerika med en man som hette Charles Carlson och att de bodde i Ashtabula! Jenny Olivia reste alltså till sin storasyster Anna Josefina i Ashtabula. Hon skulle förmodligen arbeta som hembiträde. 1912 var hon i Sverige, förmodligen både för att hälsa på och för att hämta sin yngre bror Sven Adolf. Jag har, efter tillbakaresan till Amerika, inte hittat vidare information om Jenny Olivia i Amerika.

Sven Adolf tog ut flyttbetyg till Amerika 1/4 1912. Han skulle alltså resa tillsammans med sin äldre syster Jenny Olivia som redan tidigare varit i Amerika. De reste emellertid inte med fartyget som avgick från England den 10 april. Det fartyget var Titanic som förliste 15 april och cirka 1 500 personer omkom. Sven Adolf och Jenny Olivia reste med ett senare fartyg, Cedric som kom fram till New york den 19 maj. Undrar hur de och deras anhöriga kände inför resan över Atlanten efter sjöhistoriens största katastrof i fredstid?

I passagerarlistan står att Jenny Olivia Svensson är ”servant” och hon är ingen immigrant. Där står också att Jenny Olivia och Sven Adolf som anhöriga angav Br. in law Ch. Carlson i Youngstown i Ohio, alltså storasyster Anna Josefina (Svensdotter) Carlsons man. Anna Josefina och Charles hade alltså flyttat från Ashtabula till Youngstown. Med den informationen kunde jag nu hitta Anna Josefina Carlson, gift 1906 med Charles Carlson från Sverige. Han var snickare. De hade i folkräkningen för 1910 dottern Doris och sonen Floyd. I folkräkningen för 1920 hade de fått ytterligare två barn, Lennart (Leonard) och Walter.

Redan efter några år i det nya landet fick Sven Adolf mönstra för första världskriget. Alla behövdes, även de med utländskt medborgarskap. Jag vet inte om han kom ut i kriget, men han överlevde i alla fall. 1923 gifte han sig med Gertrude. Hon var född i Pennsylvania, men hennes föräldrar hade utvandrat från Sverige. Sven Adolf och Gertrude fick två barn, Doris och Robert. Sven Adolf var snickare. Familjen bodde i samma område som storasyster Anna Josefina med familj i Youngstown i Ohio.

Enligt de svenska kyrkoböckerna flyttade Anna Johannas dotter Ester Alfrida till Amerika hösten 1914 då hon var 17 år. På passagerarlistan har hon angivit som anhörig syster Anna Svenson i Youngstown. Ester Alfrida arbetade som hembiträde. 1928 bodde hon i Cleveland i Ohio. 1930 gifte hon sig med Erik Harald Gustafsson som utvandrat från Östergötland. Han var machinist. Ett halvår därefter reste Ester Alfrida och maken med Svenska amerikalinjen och hälsade på Erik Haralds föräldrar i Östergötland. Förmodligen hälsade de även på Esters föräldrar Anna Johanna och Sven Olander. Vid folkräkningen 1940 fanns inga barn i familjen. Äktenskapet hade då varat i tio år och Ester Alfrida var 43 år. Jag förmodar att Ester Alfrida och Erik Harald inte fick några barn.

Astrid Linnea var bara 13 år då hon flyttade hemifrån till Falkenberg och arbetade som piga. Det var 1917. Efter några månader flyttade hon tillbaka till hemmet i Stafsinge. Hösten 1920 emigrerade Astrid Linnea till Amerika. Hon var då bara 16 år. Vid 20 års ålder 1924 gjorde hon en avsiktsförklaring om att bli Amerikansk medborgare. Hon var då hembiträde och bodde i Cleveland i Ohio. Proceduren tog vanligtvis fem år och 1929 blev hon amerikansk medborgare, fortfarande som ogift och hembiträde i Cleveland. Hon var då 25 år gammal. Året innan hade hon åkt med svenska Amerikalinjen 1928 och hälsat på föräldrarna i Arvidstorp.

Några månader före Astrid Linneas emigration flyttade Carl Viktor till Karl Johans församling i Göteborg 30/9 1920 och senare Masthugget 1922. Han reste till Amerika 10/4 1923, ”Har kungl majts tillstånd att utvandra.” Han var då 28 år gammal. I folkräkningen för 1930 bodde han i Youngstown tillsammans med sin hustru Elsie som var född i Sverige. Carl Viktor arbetade som snickare. Också 1940 bodde han i Youngstown. Carl och Elsie hade inga barn.

Hemma i Arvidstorp blev Anna Johanna och Sven Olander så småningom hyresgäster i Arvidstorp i hus ägt av äldste sonen åbo Gustaf Rudolf. Sven Olander och sonen Albert Sigfrid var båda hamnarbetare. Den stora barnaskaran var nu inte längre så stor.

Dottern Ellen Ingeborg bodde också kvar i hemmet och arbetade som sömmerska. På våren 1924 dog hon i TBC bara 21 år gammal. Senare samma år flyttade Albert Sigfrid till Malmön i Bohuslän och arbetade som stenarbetare.

Det enda kvarvarande barnet i hemmet var nu Gunnar Valdemar. Ett år efter broderns flytt till Bohuslän emigrerade Gunnar Valdemar till Amerika. Han var yngst av barnen och var 18 år då han i januari 1926 reste med Svenska amerikalinjen till Amerika. Han angav på passagerarlistan att han skulle till sin bror Adolf Svensson i Youngstown. I de amerikanska folkräkningarna för 1930 bodde Gunnar hos sin äldsta syster Anna Josefina och hennes familj i Youngstown i Ohio. Även 1940 bodde han hos systern. Han var då 32 år och singel. Hans yrke var machinist. Jag har inte hittat någon information om att han bildade familj. Han bodde i Florida då han dog 90 år gammal 1997.

Sonen Albert Sigfrid kom tillbaka från Malmön i Bohuslän till föräldrarna i Arvidstorp 1932. 1935 dog Sven Olander. Anna Johanna och ogifte sonen Albert Sigfrid bodde tillsammans i Falkenberg.

Anna Johanna dog 1943 vid 83 års ålder. Jag tänkte att Anna Johanna som hade nio vuxna barn, varav sju utvandrade till Amerika, hade fått många ättlingar, men jag har haft svårt för att hitta ättlingar i Amerika. Jag tror inte längre att hon fick någon stor amerikansk släkt. Två av de utflyttade barnen gifte sig i Amerika men fick troligtvis inga barn. Tre har jag inte hittat någon familjeinformation om. Två av barnen fick barn, Anna Josefina och Sven Adolf, fyra respektive två.

Ett av Anna Josefinas fyra barn (Doris, Floyd, Leonard och Walter) dog som barn. Det var Floyd 10 år gammal. Äldsta dottern Doris gifte sig och fick en son 1935 Charles William Beringer. Doris make dog 1939 och det är för mig ovisst om Doris fick några fler barn därefter. Leonard förekommer i några skäktträn som gift utan barn. I Walters dödsnotis står att han var gift, men jag har inte hittat någon annan uppgift om det.

Sven Adolf fick två barn Doris 1925 och Robert 1927.  Jag har inte hittat entydig information om dem.

Jag har i passagerarlistor sett att flera av Anna Johannas och Sven Olanders barn flera gånger besökte Sverige.

Att ättlingarna så sparsamt förekommer i släktträn kanske beror på att den förmodade stora amerikanska släkten helt enkelt inte finns. Genom en länk på internet har jag dock fått ta del av Anna Josefinas barnbarn och hans ättlingar. Det är ett fotomontage som gjordes vid Charles William Beringers bortgång 2014. Han levde i Virginia och hade en dotter och en son och fem barnbarn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s