Olofs och Gunnils emigranter

Olof och Gunnil var min farfars farfar och farmor. Olof var född i Bryntebo i slutet av 1700-talet. Han gifte sig med änkan Gunnil Anderdotter från Rosendal. Hon hade sonen Bengt från första äktenskapet. Familjen bodde i Bryntebo i Morup.

Bryntebo, privat arkiv

Olof och Gunnil fick fyra gemensamma barn, varav två dog som små. De vuxna barnen var:

Anders Johan Olsson                             (1836 – 1916)
Anna Charlotta Olsdotter                      (1841 – 1921)
Bengt Andersson fr Gunnils 1:a gifte     (1824 – 1908)

Anders Johan gifte sig med Anna Britta Jönsdotter från Lynga, hon som fick det inledningsvis omtalade Amerikabrevet. Anders Johan och Anna Britta bodde i Bryntebo.

Anna Charlotta gifte sig med Carl Johan Jönsson från Lynga. Carl Johan var bror till Anna Britta. Anna Charlotta och Carl Johan bodde i Grytås i Morup.

Bengt Andersson gifte sig med Anna Borgarsdotter och bodde i Lynga.

Av mina fyra anföräldrapar är det Olof och Gunnil som hade minst antal ättlingar som emigrerade, bara fyra stycken.
Inget av Olofs och Gunnils barn emigrerade. Två barnbarn emigrerade. De var barn till Anna Charlotta. Ett av dem hade med liten dotter till Amerika. Ytterligare ett barnbarns barn emigrerade. Han emigrerade som vuxen och var barnbarn till Anders Johan.
I bilden nedan är inte alla barnbarn och barnbarns barn med, bara de som emigrerade markerade med röda ramar.

Nedan kan du klicka på länken och se samtliga Olofs och Gunnils gemensamma ättlingar i tre generationer (utskrift från mitt Disgenprogram). Namn som föregås av EMI betyder att de emigrerat, namn som föregås av USA betyder att de fötts i USA.

Anna Charlotta Olsdotters ättlingar som emigrerade

Anna Charlotta Olsdotter och Carl Johan Jönsson bodde till en början i Lynga där Carl Johan vuxit upp. Under en kortare tid bodde familjen i Spannarps socken, men flyttade sedan tillbaks till Morup och bosatte sig i Grytås. De fick nio barn varav två dog som spädbarn och två dog som tonåringar. Två av deras fem vuxna barn emigrerade. Utöver barnen som emigrerade hände det också att Anna Charlottas och Carl Johans äldsta gifta dotter fick lämna skriftligt medgivande till makens resa till Amerika. Han lämnade hustru och två små barn. Till en början kom det brev från Amerika, men plötsligt upphörde de. Makens vidare öden i Amerika är okända. Hustrun gifte så småningom om sig. Hon var författaren och hembygdsforskaren Maj-Britt Bennhedens farmor.

Severina Karlsdotter, född 1868 i Morup

Severina var näst äldst av Anna Charlottas och Carl Johans barn. Hon var född 1868. Utvandringen från Morup till Amerika upphörde nästan under senare delen av 1870-talet, men sedan tog den fart igen. Severina var hemmadotter och hade ännu inte fyllt 18 år då hon, utan släkting och utan någon Morupsbo, emigrerade till Amerika 1886. Till vem och till vad reste hon? Hur kom hon fram till beslutet att resa och hur hade hon möjlighet att resa? Jag har haft svårt att hitta henne i Amerika. Jag har under lång tid letat så. Först efter DNA-test och flera kontakter med matchningar klarnade något av Severinas historia. Följande är min sammanfattning av uppgifter som Severinas barnbarn Kate Weckel nedtecknat 2002:

”Det var troligen Severinas arbetsgivare som bekostade hennes resa. Severina arbetade, förmodligen som hembiträde, hos familjen Godfrey Swenson i Kansas City i Kansas. Godfrey Swenson var en framgångsrik företagare från Sverige. Han har byggt flera av de tidiga stora byggnaderna i Kansas City i Missouri. I hans firma arbetade också fem bröder som emigrerat från Västergötland. De hade ytterligare två bröder som stannat kvar i Sverige. Severina gifte sig med en av de fem utvandrade bröderna, August Johnson. Därmed blev Severinas efternamn bytt till Johnson. Severina levde hela sitt amerikanska liv i Kansas City i Kansas. Hon och August fick tre barn, Nels, Arvid Berner och Carl. Carl dog som barn. Kate Weckel är enda barn till Nels. Kate har också berättat att familjen hade flitig kontakt med Arvids släkt i Västergötland, men hon hörde aldrig talas om några släktingar till farmor Severina. Kate berättade också att Severina aldrig lärde sig läsa eller skriva engelska. Severina litade aldrig på banker och hade därför sina pengar insydda i fållen på sin underkjol. Många år efter farmor Severinas död hittade Kate ett gammalt fotografi, med anteckning att det föreställde Severinas hem i Sverige, samt Severinas bror och fyra systrar.”

Severina bosatte sig i Kansas City (markerat med rött) på gränsen mellan staterna Kansas och Missouri i Mellanamerika.

Fotot som Kate Weckel beskrev måste ha tagits någon gång på 1890-talet då brodern Johan Ludvig ännu inte emigrerat och systern Jenny fortfarande var i livet. Emellertid stämmer Kate’s berättelse inte helt. Entreprenören Godfrey Swenson som byggde flera stora byggnader i Kansas City, emigrerade först 1896, tio år efter Severinas ankomst till Kansas och han var då bara 19 år. Enligt de amerikanska kyrkoböckerna gifte Severina sig 1890 och fick sina barn 1891, 1896 och 1899. Förmodligen var det någon annan än Godfrey Swenson som bekostade hennes resa och kanske kom hon att arbeta hos Godfrey Swenson längre fram då hennes egna barn blivit större.

Kates information ledde mig emellertid in på ett nytt spår:
Severina reste ensam utan någon medresenär från Morup, men i passagerarlistan närmast före Severinas namn står Johan B Larsson, 36 år från Amerika och hans hustru Josefina 24 år, från Amerika. Kunde det vara så att dessa redan bodde i Kansas City och tog med sig Severina dit som hembiträde? Svenska flickor var i Amerika mycket uppskattade som hembiträde. Eftersom 1890 års folkräkning brann upp tittar jag i den Amerikanska folkräkningen för 1900. Då bor familjen Johan B Larsson i Kansas City med tre barn. Johan B Larsson var grosshandlare. Vilka var dessa? Kunde familjen tillhöra samma kyrka som Severina i Kansas City? I den Lutherska församlingens medlemslista i Kansas, dit Severina hörde, hittade jag även Johan Bernhard Larssons familj. Där stod att Johan Bernhard var från Morup i Halland och hade kommit till Kansas 1872. Han hade gift sig 1885 med Josefina vars familj emigrerat från Björke i Västergötland.

I Morups utflyttningslängd för 1872 finns Johan Bernhard Larsson, som då var 22 år och emigrerade till Amerika. Han hade före avresan varit dräng i Bryntebo, där Severinas mor vuxit upp och Severinas morbror hade senare övertagit gården. Troligen var det så att drängen Johan Bernhard Larsson lyckats bra i Amerika, så småningom gift sig, besökte sin hemtrakt och behövde ett hembiträde när han startade sin familj. Han fick sitt första barn året därpå, alltså 1887.

Severina var alltså i goda händer då hon som 17-åring lämnade hemmet i Morup för resa till Amerika. Hon reste med 36-årige Johan Larsson med hustru. Johan Larsson var välkänd av Severinas föräldrar och hade lyckats bra i Amerika. Han skulle försörja Severina och introducera henne i det nya landet.

Efter fyra år i det nya landet gifte Severina sig med August Johnson (Johansson) från Forshem i Västergötland. Han hade utvandrat tillsammans med fyra bröder. August arbetade i byggbranchen.

Det verkar inte som att Severina haft så mycket kontakt med sin släkt, varken brodern Johan Ludvig, som emigrerade till Amerika 1903, eller släkten i Morup. Familjen hade däremot flitig kontakt med Severinas mans (Augusts) släkt i Västergötland och fortfarande kontakt så sent som år 2000, långt mer än 100 år efter emigrationen.

Svenskt midsommarfirande i Lindsborg

Severinas barnbarn Kate (Katheryn) refererad ovan, har också berättat om sin barndoms somrar, vilka hon tillbringade i det lilla samhället Lindsborg söder om Kansas City. Det kallas också för Little Sweden och man värnar där om allehanda svenska traditioner.

 

Dans med svenskinspirerade folkdräkter i Lindsborg

Severina fick tre barn varav två blev vuxna –  Nels och Arvid Berner.

Severinas barn och barnbarn, urklipp från mitt släktträd i Ancestry

Sverinas äldste son Nels var fastighetsmäklare. Han gifte sig med Adina vars far och moröräldrar utvandrat från Västergötland och bodde i Lindsborg i Kansas. Nels och Adina fick en dotter Katheryn 1928 (se informationen ovan). Katheryn var engelsk-lärare. Hon gifte sig med John Weckel som var domare i Kansas. De fick två döttrar Sarah och Stephanie. Även Sarah är domare i Kansas City. Hon är gift Hays och har två söner. 2016 firade Katheryn och John 65-årig bröllopsdag.

Sverinas son Arvid Berner arbetade inom kolbranchen och var välbärgad. Han gifte sig och fick tre döttrar, Maurene 1921, Beverly 1927 och Shirley 1929, vilka alla gifte sig. Alla tre är nu döda. Maurene var gift tre gånger. Hon fick fyra barn i första äktenskapet. Beverly fick två söner varav en dog som 15-åring. Den andra sonen fick en dotter som jag har kontaktat genom matchning i DNA-test (Severinas barnbarns barnbarn). Jag har ännu inte fått svar från henne.

Severina dog vid 82 års ålder 1951 i Kansas.

Severinas ättlingar är nu spridda till flera olika stater i Amerika.

Johan Ludvig Karlsson, född 1876 i Morup

Anna Charlotta och Carl Johan hade även en son som emigrerade. Han hette Johan Ludvig. Han var född 1876. Johan Ludvig kom i klammeri med rättvisan. Han blev 1900 dömd av Himle häradsrätt till fyra månaders fängelse för uppsåtlig misshandel med kniv. Enligt domstolsprotokollet var det offret som startat bråket.

Johan Ludvig fick 1901 tillsammans med Hannah Bernhardina från Stafsinge en trolovningsdotter med namn Jenny Alfrida. Samma år gifte Johan Ludvig och Hanna Bernhardina sig. Johan Ludvig ansökte om nådigt tillstånd att emigrera och fick tillstånd beviljat 1903.

Johan Ludvig, hustru Hanna Bernhardina och dotter Jenny Alfrida reste våren 1903 med ångfartyget Orlando till Hull i England och sedan vidare med ångfartyget Campania till New York.

Som slutdestination i Amerika angav Johan Ludvig ”brother in law E Carlson i Broklyn, New York”, men det ströks och ändrades till Ashtabula, Ohio. Hanna hade flera syskon som emigrerat tidigare. En del av dem bodde i Ashtabula. (Någon brother in law i Broklyn har jag inte hittat.)

Johan Ludvig kallade sig John Carlson i Amerika. John och Hanna fick fem barn till i Amerika – Herbert 1905, Alice 1908, Lillian 1911, Dorothy 1913 och Evelyn 1917.

John arbetade som förare på kolvagn. Enligt uppgift från en amerikansk släkting råkade han senare ut för en arbetsskada då ett kedjeblock föll över honom och avslutade hans arbetskarriär.

John och Hanna fick alltså 6 barn, fem döttrar och en son. De fick 11 barnbarn och sedan har många ättlingar följt. I början på 2000-talet släktforskade flera av barnbarnen och fyra barnbarn genomförde även en resa till Sverige och besökte förfädernas hemtrakter i Morup och Stafsinge. Jag har haft kontakt med två av dem, Doris, nu 89 år, och Larry (Lawrence) nu 81 år. Jag har också fått den dokumenterade forskning som de gjorde inför sin resa.

John och Hanna skilde sig på 1920-talet.

John dog 1946 och Hanna dog 1963.

Jenny Alfrida Carlson, född 1901 i Stafsinge

Johan Ludvigs äldsta, svenskfödda dotter Jenny Alfrida, som emigrerade vid ett och ett halvt års ålder till Ashtabula i Ohio, gifte sig1925 med Gomer Vermillion från Ohio. De bosatte sig i Akron i Ohio.

Tillsammans fick de tre barn, Marion 1926, Russel Gomer Jr 1928 och Doris 1929.

Russel kom att tjänstgöra såväl i Korea som i Vietnam. Efter den militära karriären blev han professor i militärvetenskap på Western Michigan University.

Russel Gomer avled 2009 i Virginia och är begravd med militära hedersbetygelse på Arlingtonkyrkogården.

Russels grav på Arlingtonkyrkogården

Ur Washington Post – September 13, 2009

Russell Gomer Vermillion, Col US Army (Ret) föddes 2 juli 1928 och dog den 27 augusti 2009. Han utexaminerades från Akron West High School 1946 och tog examen i Akron University 1952.

Han värvades till den amerikanska armén 1952 och tjänstgjorde i stridsuppdrag i Korea och två gånger i Vietnam. Han hade uppdrag i ett antal kommando och personal positioner, bland annat professor i militärvetenskap vid Western Michigan University, som G-4 av 101st Airborne Division och G-1 i Ft Campbell, KY, liksom uppdrag i Orleans, Frankrike; Ft Lee, VA och Pentagon. Vid avgång från armén, blev Russ professor vid Prince George Community College, där han också var ordförande i näringslivsavdelningen. Han gick i pension 1998. Russ var både kassör i West Springfield Civic Association och norra Virginia Association of historie, liksom volontär docent vid Ft Ward Museum i Alexandria, Virginia. Hans torra sätt och starka känsla av mild humor kommer att saknas av dem som kände honom. Russ var en ledare som folk naturligt vände sig till och gillade. Han var mycket beundrad och respekterad av sina elever för det kollegiala sättet på vilket han hjälpte dem att lära sig.

Gravsättning på Arlington National Cemetery med fulla militära hedersbetygelser.

Författaren och hembygdsforskaren Maj-Britt Bennheden berättar i boken ”Dessa fantastiska Morupsbor” om ett överraskande släktbesök från Amerika 2003. Det var Russel Gomer, Doris, Betty Jo, Larry och Marie, som besökte sin mors/morföräldrars hemtrakter. Russel och Doris var barn till Jenny Alfrida, Betty Jo var barn till Herbert och Larry var barn till Lillian. De besökande amerikanska släktingarna var sysslingar/tremänningar till Maj-Britt Bennheden.

Genom DNA-testning hos Ancestry fick jag kontakt med Jenny Alfridas dotter Doris Lyle som varit med vid det beskrivna Sverigebesöket 2003. Genom henne fick jag också kontakt med hennes kusin Larry Thurstone som också var med vid Sverigebesöket 2003. Det var hans efterforskningar i början på 2000-talet som gav informationen ovan om Severina (hans mors faster).

Såväl Doris som Larry var mycket tillmötesgående och delgav mig mycket information.


Anders Johan Olssons ättling som emigrerade:

John Albert Larsson, född 1901 i Morup i Halland

Olof och Gunnils ende son Anders Johan Olsson övertog tidigt föräldrahemmet i Bryntebo. Hans mor Gunnil hade blivit änka för andra gången redan då Anders Johan var 5 år. Anders Johan gifte sig med Anna Britta Jönsdotter. De fick 7 barn, varav 5 blev vuxna. Inget av dem emigrerade.

Anders Johans yngsta dotter Anna Olivia gifte sig och fick tre söner. Äldst av dem var John Albert Larsson. Den mest givna vägen för honom var att ta över föräldrahemmet Torsåsen och arbeta som hemmansägare. Men istället emigrerade John Albert 1923. Han var Olofs och Gunnils barnbarns barn.  Han angav som slutdestination ”Friend John Svensson 221 Niemans St i Akron, Ohio” John Albert bodde först i Akron i delstaten Ohio, senare i Chicago i delstaten Illinois. Han arbetade som chaufför och senare som snickare. Han gifte sig i Amerika med en svenska. John Albert fick inga barn. Han dog 1953, bara 52 år gammal, troligen av hjärnblödning.

Sammanfattning av Olof Jonssons och Gunnil Andersdotters gemensamma ättlingar i tre generationer

Inget av Olof Jonssons och Gunnil Andersdotters 2 gemensamma barn emigrerade.

Olof och Gunnil fick 16 gemensamma barnbarn varav 10 blev vuxna. 2 av dem emigrerade.

Olof och Gunnil fick 58 barnbarns barn, varav 8 var födda i Amerika. Av de 50 Sverigefödda barnbarnsbarnen dog 11 som barn. Av de återstående 39 barnbarnsbarnen emigrerade 2 till Amerika.

Att detta anföräldraparet, Olof och Gunnil, hade så få emigranter bland sina ättlingar är ju förståeligt. Utgångsläget var att de bara hade två barn och att ett av dem skulle överta föräldrahemmet. Antalet barn påverkar även antal ättlingar i senare generationer.

Olofs och Gunnils emigranter var:

  • Severina Karlsdotter, gift Johnson, född 1868, emigrerade 1886, bosatte sig i Kansas.
  • Johan Ludvig Karlsson/John Carlson, född 1876, emigrerade 1903, bosatte sig i Ohio.
  • Jenny Alfrida Carlson/Freda Vermillion, född 1901, emigrerade med föräldrarna 1903, bosatt i Ohio.
  • John Albert Larsson, född 1901, emigrerade 1923, bosatt i Chicago Illinois.

Jag har haft kontakt med nutida ättlingar till Severina Johnson, John Carlson och Freda Vermillion. Alla har intresse av sin svenska bakgrund.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s