Lars Jonsson

Lars historia är också en del av Breås historia.

Vid det första bevarade husförhöret i Morup 1763 fanns det två gårdar i Breås. Jag kallar dem för Breås 1 och Breås 2 för att kunna särskilja dem. (Denna beteckning finns dock ej i kyrkoböckerna på den tiden.)

På Breås 1 bodde Olof Jonsson och hans hustru Christin Bengtsdotter. Olof var vid husförhöret 26 år och Christin var 31 år. Några år tidigare framgår av vigselboken att drängen Olof Jonsson 21 år i Breås och pigan Christin Bengtsdotter 26 år i Ryd vigdes 1758 den 8 april.

På gården bodde även Olofs far Jon Pehrsson och mor Nilla Bonnesdotter. Fadern var 70 år och modern var 72 år. Dessa båda var alltså födda i slutet av 1600-talet.

Olof och Christin fick flera barn, varav de två äldsta fanns vid detta första bevarade husförhör. Det var Bengt 5 år och Jon 3 år. Det var Jon som senare som vuxen flyttade till Bryntebo där min släkt skulle utvecklas generation efter generation. Jon var född 1760.

Efter Jon föddes Sven som dog knappt två månader gammal. Men Olof och Christin fick en ny Sven nästan exakt ett år efter första Svens födelse.

Jag har hittat nio barn till Olof och Christin, men det kan ha funnits fler. Tre barn dog i späd ålder.

Jon kom så småningom att bli dräng i Bryntebo där han senare gifte sig med dottern i huset Elin Svensdotter, se mer under Elins och Jons barn.

Vi går några årtionden framåt i tiden. 1788 bodde på gården Breås 1 Olof och Christin med de yngre barnen. Sven var då äldst. Det blev Sven som 24 år gammal tog över gården då Olof dog 50 år gammal i lunginflammation.

Sex år senare gifte sig Sven med Bengta Torbjörnsdotter. Sven och Bengta förblev barnlösa. De hade genom åren olika drängar och pigor till hjälp. Även en brorson under flera år, men när han gifte sig flyttade han.

I granngården Breås 2 bodde änkan Anna med några av sina barn. Hon skötte gården med hjälp av drängar. Där bodde även Annas äldre syster Gunnil. Hon var gift med kopparslagaren Gylling. Han var krympling. Då änkan Annas yngsta dotter Olena var 17 år blev hon fästekvinna till Sven Svensson 22 år. Sven var född på Pilatorpet, men familjen hade under sin uppväxt bott på flera olika ställen. Då Olena blev Svens fästekvinna flyttade Sven med mor, far och yngre syster Anna Christina in på Breås 2.

På Breås 1 bodde, som tidigare nämnts, Sven Olofsson och Bengta Torbjörnsdotter utan några barn som arvtagare. Så småningom kom dock brorsonen Lars Jonsson (Elins och Jons son i Bryntebo) till Breås 1.

Nu berättar jag vidare om Elins och Jons fjärde barn Lars Jonsson. Lars lämnade hemmet i Bryntebo sent, förutom en kortare tid hos en farbror då Lars var 19 år.

1823 vid 25 års ålder blev Lars dräng i Lynga nr 3. Efter några år kom en ny piga till gården i Lynga. Det var Anna Christina Svensdotter som delvis vuxit upp i Breås. Efter ytterligare några år gifte Lars och Anna Christina sig. Det var 1828. Lars var då 30 år och Anna Christina var 27 år.

När Lars gifte sig med Anna Christina flyttade de till Lars barnlösa farbror Sven och hans hustru Bengta i Breås. Sven och Bengta var då i 65-årsåldern. Gården i Breås var förutom farbroderns alltså även pappa Jons föräldrahem. Lars tog över gården, alltså sin fars föräldrahem. Och så hade då även Lars blivit innehavare till en gård.

1829 fick Lars och Anna Christina en dotter Johanna Beata. Nu hade äntligen nya generationer kommit till gården i Breås där inga barn funnits på femtio år. Det såg ut som att det fanns en framtid för gården, men så var inte fallet. 1831 dog plötsligt farbror Svens hustru Bengta av slaganfall (stroke). Hon var då 67 år. Kanske var det hon som hållit ihop allt, för nu började det gå utför för familjen och gården i Breås. Vad var det som hände?

Farbrodern Sven som var tidigare ägare till gården och numera änkeman, flyttade 1832 från gården till en systerson. Även drängen flyttade från gården. Året efter, alltså 1833, så flyttade också Lars hustru Anna Christina med dottern från gården. Hon flyttade till sin äldre bror i Breås, där hon delvis vuxit upp. Lars gård fanns nu inte längre. Där bodde nu en kustuppsyningsman tillika löjtnant från Karlstad. Det var Anna Christinas bror som nu hade den enda gården som fanns i Breås. Han hade både pigor och drängar, men det fanns inte plats för Lars.

 Lars blev dräng hos sin storebror Kristian i Askhult. Emellertid stannade han inte så länge hos sin bror. Han blev sen dräng på Lilla Lyngen nr 1 en tid. Hustrun Anna Christina med dottern fortsatte att bo hos sin bror i Breås. Lars och Anna Christina bodde åtskilda men de hade kontakt och fick ytterligare två barn, Inger Beata 1836, som dog samma år, och Bengt August 1837. Lars bodde på de gårdar han arbetade på, tidvis bodde han på okänd eller oviss ort.
Vid ett tillfälle tog Lars ut flyttbetyg till Falkenberg men genomförde inte flytten. I kyrkoböckerna står att Lars var sjuklig och utfattig.

Så småningom blev Lars rotehjon och fick flytta runt mellan gårdarna. Hustrun och barnen var inhysta hos hustruns bror i Breås. 1863, då Lars var 64 år gammal drunknade han i en sjö i Stegared.

Även Lars gamla farbror Sven Olofsson står på ”Fattiglistan”.

Sven Olofsson dog av flussfeber 1841 knappt 77 år gammal. Hans titel förblev dock hela tiden före detta åbo. Lars benämndes däremot som rotehjon vid sin död.

Jag tror att Lars hade svårigheter i förhållande till sin omgivning, att han var en orolig själ, hans planer misslyckades. Jag tror att han var deprimerad, kanske upplevde han sig som en belastning och kanske hjälpte han till att ända sitt liv den där dagen vid sjön i Stegared.

Vad hände med Lars barn?

Lars två barn var Johanna Sofia född 1829 och Bengt August född 1837 (mellanbarnet hade dött i späd ålder). Barnen växte upp i fattigdom som inhysta tillsammans med sin mamma. Deras far (Lars) var sjuklig och fattig tidvis på okänd vistelseort. När Johanna Sofia var16 år gammal och konfirmerad blev hon piga först i Kärret och sedan i Hufhult No 2. Där stannade hon som piga till sin död 1899. Hon var då 70 år och dog av rosfeber.

Lars son Bengt August konfirmerades 1853 vid 16 års ålder. När han var 18 år flyttade han till Stafsinge och blev där dräng på olika gårdar.

Då han var 29 år, och fadern Lars hade dött, återkom han från Stafsinge till modern Anna Christina i Breås och bodde med sin mor i Backstugan.  I Breås fanns nu flera olika torp. Anna Christina dog 1884 vid 83 års ålder.

Bengt August bodde kvar i Backstugan som torpare. Han gifte sig 1886 med hemmadottern hittebarnet Klara Johansdotter från Huvhult No 2, vilken flyttade in i Backstugan. Bengt August var då 49 år och hustrun Klara var 35 år. De fick tre barn, Johan Albin 1886, Selma Augusta 1887 och Anna Matilda 1891. Bengt August blev änkling 1902 då hustrun Klara dog av hjärnfeber 51 år gammal. Barnen var då 16 (Johan Albin), 15 (Selma Augusta) och 11 (Anna Matilda) år. Dessa var alltså Lars Jonssons barnbarn.

Barnen/barnbarnen Johan Albin, Selma Augusta och Anna Matilda fick tidigt klara sig på egen hand. De tycks ha en rotlöshet med ett kringflyttande boende.

Här är Bengt Augusts barns historia:

På den tiden fanns det fortfarande ett stort behov av arbetskraft på den svenska landsbygden då mycket av jordbruksarbetet fortfarande skedde med handkraft. Den som inte hade egen jord fick arbeta åt andra.

Dottern Selma Augusta avsåg att flytta till Solna i Stockholms län 1902 då hon var 15 år. Det var drygt ett halvår efter att hennes mamma dött. Hon genomförde dock ej flytten utan återlämnade flyttbetyget efter två månader. 1906 födde hon som 19-åring en ”oäkta” dotter Clara Cecilia. 1911 föddes ytterligare ett ”oäkta” barn Gustaf Adolf Sigvard. 1913 föddes så hennes tredje barn Alice Signild och kort därefter gifte Selma Augusta sig med Adolf Vilhelm Sjödahl från Småland. De två senaste barnen fick heta Sjödahl medan det första barnet hette Karlsson. Adolf Sjödahl arbetade som Statardräng på Munkagård. Stataranställning skedde årsvis och följde arbetsåret från november till och med oktober. I anställningen ingick ofta att hustrun skulle sköta mjölkningen, vilket ibland kallades ”den vita piskan”. Mjölkningen skedde för hand och skulle utföras tre gånger om dagen, varav det första passet kunde börja vid fem-sextiden på morgonen. Sen var det middagsmjölkning och kvällsmjölkning. Sommaren 1915 föddes sonen Erik Emanuel. På hösten samma år flyttade familjen till Runsten i Grimeton lite längre norrut i Halland. Även här var det en stataranställning. 1917 flyttade familjen vidare till Kålltorp Nedergård i Gamlestans församling i Göteborg. Adolf Sjödahl står här som jordbruksarbetare. 1918 föddes deras son John Vallentin i Gamlestan. 1921 flyttade familjen till Askims församling söder om Göteborg. Det var på nytt en stataranställning nu på Billdals egendom.

Ett par månader efter att de börjat arbeta på Billdals egendom kom även Selma Augustas lillasyster Anna Matilda dit. Hon var då nygift 1921 med statarkarlen Axel Leonard Larsson. Anna Matilda var då 30 år. Samma år föddes deras son Åke Evert Allan.

1922 flyttade även Selma Augustas och Anna Matildas bror, Johan Albin (som förmodligen varit till sjöss dessförinnan) till Billdals egendom. Han var då 37 år. Han anställdes som ladugårdskarl.

Nu 1922 var alltså alla de tre syskonen, Johan Albin, Selma Augusta och Anna Matilda, samlade i boende och arbete på Billdals egendom söder om Göteborg.

Emellertid varade detta bara en kort tid. Sedan flyttade Anna Matilda med sin familj till Rolfsåker i Fjärås i Halland.

1924 dog syskonens gamle far Bengt August Larsson i Morup. Han var då 87 år gammal och dog på Fattiggården i Morup där han hade tillbringat sina sista fem år efter att ha flyttat från backstugan i Breås.

Då nu syskonen på nytt är skingrade berättar jag om ett syskon i taget.

Anna Matilda:

Anna Matildas make Axel Leonard Larsson arbetade som ryktare i Fjärås. Två år senare 1924 flyttade familjen till Fritsla i Västergötland. Axel Leonard arbetade då som ladugårdskarl på Ramslätt Gästgivaregård. Efter ytterligare två år flyttade familjen på nytt 1926 till Hjärtum i Bohuslän. Sonen Åke Evert Allan var nu fem år och hade redan flyttat flera gånger. Han hade bott i Askim, Fjärås, Fritsla och Hjärtum.

Anna Matilda dog 1937, 46 år gammal.

I 1950 års mantalsskrivning var Anna Matildas son Åke Evert Allan 29 år. Han bodde öster om Uddevalla. Han arbetade som garveriarbetare. Han var gift sedan 1944 och hade två barn en son född 1945 och en dotter född 1948.

Åke Evert Allan dog 2001. Han och hans hustru är begravda i samma grav i Uddevalla.

Johan Albin:

Johan Albins tidigare historia var att han blev volontär som artillerist vid Svea Artilleri regemente i Stockholm 1904-1906 då han var 18 till 20 år. Hans plan var sedan att flytta till Ljungby i Halland, men han genomförde inte flytten utan återlämnade flyttbetyget. 1912 då han var 26 år tog han ut betyg för sjöfart.

Enligt anteckning i församlingsboken är Johan Albin far till en utomäktenskaplig son Bengt Allan född 1926. Mor till barnet var Maria Karolina Andersson från Askims församling.

Efter fem år som ladugårdskarl på Billdals egendom flyttade Johan Albin 1927 till Tunge församling i Västergötland mellan Göteborg och Trollhättan.

Johan Albin gifte sig i Tunge med Gustava Pettersson. Johan Albin var då 41 år och hustrun Gustava var 23 år. Året därpå 1928 föddes deras son Bengt Yngve Gotthard. Samma år flyttade de till Västerlanda församling på västra sidan om Göta älv. I Västerlanda bodde Johan Albin med fru Gustava och sonen Bengt Yngve Gotthard i fyra år på Ballabo Norgård. Johan Albin var statarbetare. 1932 flyttade familjen till Gåsevadholms säteri i Tölö församling i Kungsbacka. Johan Albin arbetade även här som statarkarl.

På Gåsevadholm stannade de livet ut. Johan Albin dog 1949 63 år gammal. Hustrun Gustava överlevde honom med 50 år. Hon dog 1999 då hon var 95 år gammal. Bengt Yngve Gotthard arbetade som möbelsnickare. Han dog 2001 då han var 73 år gammal. De ligger alla tre begravda i samma grav på Tölö kyrkogård i Kungsbacka.

Johan Albins utomäktenskapliga son Bengt Allan bodde 1950 i Askim. Han var fabriksarbetare. Modern Maria Karolina var ogift och arbetade som städerska. Bengt Allan dog 1976, 50 år gammal. Han är begravd i samma grav som sin mamma på kyrkogården i Askim.

Selma Augusta:

På hösten 1923 flyttade Selma Augusta, maken Adolf Sjödahl och alla barnen från Billdals egendom till Gunnared i Angereds församling norr om Göteborg. Även här var det en stataranställning.

Efter ett år i Angered flyttade familjen Sjödahl tillbaka till Billdals egendom 1924.

Selma Augustas äldsta ”oäkta” dotter Klara Cecilia Karlsson gifte sig 1926 med Nils Einar Strömberg som var chaufför. De bosatte sig på Hängsbacka i Angered. 1927 föddes deras son Gösta Einar. Samma år flyttade familjen till Haga i Göteborg.

Vid samma tid 1927 som Johan Albin gifte sig och flyttade från Billdals egendom flyttade också Selma Augusta med maken Adolf Sjödahl och barnen från Billdals egendom till Espsäter i Bolstad i Dalsland. Adolf Sjödahl var anställd som statarkarl.

1929 flyttade Selmas son Gustaf Adolf 18 år från familjen till grannförsamlingen Grinstad.

1930 flyttade familjen Sjödahl till Sundals-Ryr i Björserud i Dalsland. Förutom Adolf och Selma var det barnen Alice Signild 17 år, Erik Emanuel 15 år och John Vallentin 12 år.

1931 fick dottern Alice en dotter Rosa Viola utom äktenskap.

Senare samma år 1931, flyttade familjen Sjödahl till Bärby Övergård i Säve på Hisingen. Sonen Erik Emanuel flyttade dock inte med utan flyttade istället till Grinstad.

1932 flyttade Gustaf Adolf och Erik Emanuel från Grinstad till Backa i Göteborg.
I 1950 års mantalsregister bodde Adolf och Selma Sjödahl i Göteborg.
Clara Cecilia bodde i Mölndal. Hon var gift och hade en dotter.
Gustaf Adolf bodde i Mölndal. Han var grovarbetare, gift och hade en son.
Erik Emanuel bodde också i Mölndal. Han var snickare, gift och hade fem barn.

Selma Augusta dog 1959, 73 år gammal, maken Adolf Sjödahl dog 1954, sonen John Valentin dog 1992. Dessa tre är begravda i samma grav på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s